}
Αρχική / Επώνυμα & Ανώνυμα / Ρωτά η Ευτυχία Παπαλουκά…

Ρωτά η Ευτυχία Παπαλουκά…

ΑΙΤΗΣΗ

Ν. Φιλαδέλφεια, 12.01.2022

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Π Ρ Ο Σ

  1. Δήμαρχο Ν.Φ.-Ν.Χ. κ. Ιωάννη Βούρο
  2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φ. – Ν.Χ., κ. Δ. Κανταρέλη
  3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ., κ. Γ. Σαραντόπουλο
  4. Δ/νση Κ.Ε.Π., Κ.Ε.Π. Ν. Φιλαδέλφειας, Κ.Ε.Π. Ν. Χαλκηδόνας
  5. Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ν.Φ. – Ν.Χ.

 

Θ Ε Μ Α

Παροχή ενημέρωσης για την κατάσταση στα 2 Κ.Ε.Π. του Δήμου μας – Χορήγηση εγγράφων

 

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), σας παρακαλώ για τα κατωτέρω:

Εδώ και αρκετό διάστημα έχω παρατηρήσει ότι καθημερινά και στα δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου μας σημειώνονται ουρές πολιτών που περιμένουν να εισέλθουν εντός, το κοινό συνωστίζεται μη τηρώντας τις υγειονομικές αποστάσεις παρά την πανδημία και υπάρχουν διαπληκτισμοί και ένταση μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων στην πόρτα.

Επιπλέον, σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί ορισμένες καταγγελίες και αρνητικά σχόλια πολιτών εις βάρος των ΚΕΠ του Δήμου μας και της παρεχόμενης εξυπηρέτησης, ανώνυμα και μη, χωρίς να είμαι σε θέση να διακριβώσω την ακρίβεια και αλήθεια αυτών και βεβαίως δεν υπάρχει πουθενά εκφρασμένη και η άλλη άποψη επί των καταγγελλόμενων περιστατικών, δηλ. εκείνη των ίδιων των υπαλλήλων των ΚΕΠ, την οποία οφείλουμε όλοι να επιδιώξουμε να ακούσουμε καθώς οι υπάλληλοι λοιδορούνται και δυσφημούνται εντόνως και ίσως και αβασίμως και αδίκως μέσα από αυτές τις αναρτήσεις συγκεκριμένων πάντα πολιτών.

Γνωρίζοντας από ιδία άποψη ως εξυπηρετούμενη πολίτης ότι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΚΕΠ Ν. Φιλ./φειας του Δήμου μας ήταν πάντα άψογη, άμεση, ορθή και πολύ συνεργατική όσες φορές την χρειάστηκα ως συναλλασσόμενη και επιπλέον, από τις ετήσιες επιδόσεις της Δ/νσης ΚΕΠ όπως αυτές μας κοινοποιούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της έκθεσης πεπραγμένων της εκάστοτε δημοτικής αρχής (διοικητικός απολογισμός δράσης),  διαπιστώναμε διαχρονικά μια πολύ καλή πορεία και επίδοση και των 2 ΚΕΠ του Δήμου μας με υψηλές θέσεις στην κατάταξη όλων των ΚΕΠ πανελλαδικά , μου προκαλεί εύλογη απορία η παρούσα κατάσταση στα ΚΕΠ η οποία χρήζει διευκρίνισης και αιτιολόγησης εκ μέρους σας.

Παράλληλα όλοι μας γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές διαδικασίες σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, όπως π.χ. η έκδοση Πιστοποιητικών νόσησης ή εμβολιασμού ή rapid test, ο καθορισμός ραντεβού για δόσεις εμβολίου, προβλήματα στον ΑΜΚΑ που δεν επιτρέπουν την έκδοση των παραπάνω Πιστοποιητικών, εξυπηρέτηση εμβολιασμένων και νοσούντων στο εξωτερικό κ.α. διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ από τη στιγμή της έναρξης της πανδημίας , επιβαρύνοντας φαντάζομαι ακόμα περισσότερο με νέες αρμοδιότητες τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Δεδομένων των ανωτέρω και επειδή κρίνω ότι είναι άδικη η διαδικτυακή επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ του Δήμου μας, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με για τα ακόλουθα:

  1. Yπάρχουν έγγραφα της Δ/νσης ΚΕΠ και των υπαλλήλων των 2 ΚΕΠ προς εσάς με τα οποία σας εκθέτουν την κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά και σας ζητούν τη λήψη μέτρων ? Σε θετική περίπτωση παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα όλων αυτών αφού αποτελούν δημόσια έγγραφα και επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά και μάλιστα θα με διευκολύνουν στην άσκηση των καθηκόντων μου ως δημοτική σύμβουλος στην προσπάθειά μου να διαπιστώσω την κατάσταση που βιώνουν υπάλληλοι και πολίτες στα ΚΕΠ του Δήμου μας και να συμβάλω από την πλευρά μου όσο μπορώ, στην επίλυση αυτών
  2. Υπάρχουν οδηγίες ή/και εντολές των συναρμόδιων Υπουργείων , Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης , προς τους Δημάρχους σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης που καλούνται να διαχειριστούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ το τελευταίο διάστημα ? Σε θετική περίπτωση, γνωρίστε μου αυτές και κυρίως εάν τις έχετε τηρήσει και εφαρμόσει ως δημοτική Αρχή προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων στο δύσκολο έργο τους όσο όμως και προς καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών .
  3. Ποιος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται σήμερα και στα 2 ΚΕΠ του Δήμου μας και εάν έχουν συμβεί πάσης φύσεως μετακινήσεις, αποσπάσεις , μετατάξεις κ.α. που έχουν αποδυναμώσει τη Δ/νση ΚΕΠ το τελευταίο διάστημα με συνέπεια να μην είναι ανθρωπίνως εφικτή η εξυπηρέτηση των πολιτών όπως παλαιότερα και να δίνεται έτσι αφορμή για φασαρίες με το κοινό και άδικα, δυσμενή σχόλια εις βάρος του προσωπικού των ΚΕΠ μας.
  4. Το ΚΕΠ Ν. Χαλκηδόνας δίπλα στο super-market Σκλαβενίτης εδώ και κάποιο διάστημα έχω παρατηρήσει ότι δεν είναι πλέον ανοιχτό τα απογεύματα και το Σάββατο το πρωί όπως τα προηγούμενα χρόνια. Για ποιόν λόγο ?
  5. Ο έλεγχος των πολιτών που θέλουν να μπουν στο εσωτερικό των ΚΕΠ για να συναλλαχθούν και η επίδειξη των Πιστοποιητικών τους σχετικά με τον κορωνοϊό (σύμφωνα πάντα με τα εκάστοτε υγειονομικά μέτρα που θεσπίζει κεντρικά η Κυβέρνηση για την είσοδο στις δημόσιες Υπηρεσίες) , από ποιόν γίνεται στον Δήμο μας ? Από τη Δημοτική Αστυνομία ή από τους ίδιους τους υπαλλήλους των ΚΕΠ ? Πότε και ποια μέτρα έχετε λάβει ως Δημοτική Αρχή για να ενισχύσετε τα ΚΕΠ σε αυτό το σκέλος και να βοηθήσετε να μην σχηματίζονται ουρές και εντάσεις ?

Παρακαλώ όπως έχω εγκαίρως τις απαντήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματά μου , χορηγώντας μου ανά περίπτωση τα σχετικά αιτούμενα έγγραφα.

 

Με τιμή,

 

Ευτυχία Παπαλουκά

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ν. Φιλ/φειας – Ν. Χαλκηδόνας

 

 

 Διαβάστε ηλεκτρονικά στην έντυπη έκδοση της Φιλα-ηδόνα που κυκλοφορεί σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα.

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Μια ψύχραιμη ματιά ένα μήνα μετά

Οι εκλογές τις 15/10/2023 χαρακτηρίστηκαν πανελλαδικά από την μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων που σε αρκετές …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.