}
Αρχική / Slider / Δήμος ΝΦ-ΝΧ: Απαντάμε με συγκεκριμένα στοιχεία

Δήμος ΝΦ-ΝΧ: Απαντάμε με συγκεκριμένα στοιχεία

Δελτίο Τύπου

Στις πολιτικές που στοχεύουν στη δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας απαντάμε με συγκεκριμένα στοιχεία

 

Απευθυνόμαστε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στους συμπολίτες μας και δημοσιεύουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο το γεγονός πως η εναλλακτική πρόταση των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας:

 1. Η εναλλακτική πρόταση των δημoτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για μηδενισμό του ΚΑ 02.20.6263.008 με τίτλο «Δαπάνες πλυσίματος-γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας» κρίνεται ανέφικτη καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στις δημοτικές εγκαταστάσεις για να πραγματοποιούνται οι εν λόγω εργασίες πλήρως (με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού).
 2. Η εναλλακτική πρόταση των δημoτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για μείωση κατά 150.000,00 € του ποσού που αφορά την τακτική συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων έργου του Δήμου (ΚΑ 02.20.6263.011) κρίνεται ανέφικτη για την ορθή αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν σε μεγάλο μέρος του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού καθώς η αποκατάσταση των βλαβών εκ των υστέρων μόνο τμηματικά και αποσπασματικά μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει προληπτική συντήρηση.
 3. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με το ύψος του ΚΑ 02.20.6277.001 (Υπηρεσία ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. μέσω συλλογικού συστήματος διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.) βασίζεται στις ποσότητες Α.Ε.Κ.Κ. που απομακρύνθηκαν με την αντίστοιχη περσινή σύμβαση.
 4. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τους ΚΑ 02.20.6641.001 και 02.20.6641.003 έχει λάβει υπ’ όψιν της τις καταναλώσεις του τρέχοντος έτος αλλά και του περσινού και περιλαμβάνει αντίστοιχα προαίρεση ύψους 20.000,00€ στον ΚΑ 02.20.6641.001 και 3.000,00€ στον  02.20.6641.003. Έχει επίσης ληφθεί ως ενδεχόμενο η λειτουργία του Σ.Μ.Α. και κατά συνέπεια η κατανάλωση σε πετρέλαιο κίνησης της γεννήτριας του αναβατορίου.
 5. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου (ΚΑ 02.20.6672.002) στο ύψος των 70.000,00€ ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα καθώς οι φθορές των ελαστικών των απορριμματοφόρων πολλαπλασιάζονται λόγω της μετάβασης στον Χ.Υ.Τ.Α. και καθώς με την αντίστοιχη προμήθεια τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 50.000,00€ δεν μπόρεσαν να καλυφθούν πλήρως οι τρέχουσες ανάγκες.
 6. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΑ 02.20.7131.002 ύψους 74.000,00€ περιλαμβάνει την προμήθεια 3 (τριών) ηλεκτρικών αναρροφητικών μηχανημάτων καθαρισμού εξωτερικών χώρων με στόχο τον εκσυγχρονισμό του έργου των οδοκαθαριστών.
 7. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΑ 02.20.7131.008 ύψους 31.000,00€ περιλαμβάνει την προμήθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη ενός επιβατικού για το έτος 2020 και προβλέπει ποσό 16.000,00€ για ένα δεύτερο επιβατικό για το 2021.
 8. Η εναλλακτική πρόταση των δημoτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για μηδενισμό των ΚΑ 02.20.7131.011 (Προμήθεια μεγάλου ελαστικοφόρου φορτωτή) και 02.20.7131.012 (Προμήθεια μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή) κρίνεται ανέφικτη για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας καθώς τα αντίστοιχα μηχανήματα έργου της διεύθυνσης έχουν άδειες κυκλοφορίας 1996, 2000 και 2005 (δύο ΜΕ) και κρίνεται πλέον αναγκαία η αντικατάστασή τους καθώς εμφανίζουν ολοένα και συχνότερα σοβαρές βλάβες.
 9. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΑ 02.20.7135.002 ύψους 40.000,00€ περιλαμβάνει την προμήθεια εργοταξιακού συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμων κίνησης το οποίο εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκατάστασή του, θα διασφαλίσει τον ταχύτερο ανεφοδιασμό των οχημάτων/μηχανημάτων της Διεύθυνσης.
 10. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΑ 02.20.7135.018 (Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού) ύψους 300.000,00€ περιλαμβάνει την προμήθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη προϋπολογισμού 200.000,00€ και προβλέπει επιπλέον ποσό 100.000,00€ για τις ανάγκες του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού για το 2021.
 11. Η πρόταση της υπηρεσίας για τον ΚΑ 02.20.7135.023 (Προμήθεια συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων) ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ καθώς εξετάζονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την προμήθεια πολλαπλάσιου αριθμού συστημάτων υπογειοποιημένων κάδων απορριμμάτων.
 12. Η εναλλακτική πρόταση των δημoτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για μείωση κατά περίπου 108.00,00€ του ΚΑ 02.20.7135.028 με τίτλο «Προμήθεια κάδων καθαριότητας και ανταλλακτικών» κρίνεται ανέφικτη καθώς ήδη υπάρχουν στην πόλη 550 μη επισκευάσιμοι κάδοι απορριμμάτων, 200 μερικώς επισκευάσιμοι και η νομοθεσία επιβάλει την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή που συνεπάγεται τον χωρισμό του σύμμεικτου απορρίμματος σε τέσσερα τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ήτοι προμήθεια πολλαπλάσιων κάδων.
 13. Η εναλλακτική πρόταση των δημoτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για μηδενισμό του ΚΑ 02.20.6662.007 με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για το Αμαξοστάσιο του Δήμου» κρίνεται ανέφικτη καθώς ο χώρος υπολείπεται σοβαρών υποδομών με στόχο τη διασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται εκεί καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 14. Η πρόταση της υπηρεσίας αναφορικά με τον ΚΑ 02.20.6662.008 ύψους 100.000,00€ αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας δεδομένου ότι η προηγούμενη είχε λάβει χώρα περίπου 10 έτη πριν.

Η Δημοτική μας Αρχή επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά και σε όλους τους τόνους πως θεωρούμε ότι η καταψήφιση της εισήγησής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για λελογισμένες μειώσεις είναι μία άκρως δυσάρεστη εξέλιξη για το Δήμο μας και μία  εύκολη επιλογή για οποιονδήποτε δεν φέρει την ευθύνη διοίκησης.

Παρά ταύτα δεσμευόμαστε στους συμπολίτες μας πως όπως πράξαμε από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντα που μας ανέθεσαν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έχοντας ως βασική μας προτεραιότητα μία πόλη όμορφη, μία πόλη καθαρή, μία πόλη στην οποία θα χαίρεσαι να ζεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Θερμαινόμενος χώρος το κλειστό του Ιωνικού

Θερμαινόμενος χώρος στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την προστασία των αστέγων Σε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.