}
Αρχική / Slider / Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη, ποιοί θα είναι υποψήφιοι;

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη, ποιοί θα είναι υποψήφιοι;

Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα, θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας, θέμα για την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο θερμός καθιερώθηκε το τον ν2852/2010 (Καλλικράτης) αλλά οι περισσότεροι ΟΤΑ δεν εξέλεξαν συμπαραστάτη καθώς η νομοθεσία προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή του. Το 2011 η Διοίκηση της «Νέας Προοπτικής» έφερε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά μετά από τις 3 ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν κανείς υποψήφιος δεν είχε συγκεντρώσει τις 22 ψήφους που απαιτούνταν. Το 2014 η Διοίκηση της «Δύναμης Πολιτών» δεν προχώρησε σε διαδικασία εκλογής Συμπαραστάτη.

Με τη νέα νομοθεσία προβλέπονται αλλαγές στην διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κυρίως ως προς την απαιτούμενη πλειοψηφία. Για να εκλεγεί απαιτούνται τα 3/5 των παρόντων του σώματος των εκλεκτόρων (Δημοτικών Συμβούλων). Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά του μέχρι και την ώρα συζήτησης του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 07 – Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

 1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010. Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοείται ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.
 2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».
 3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.».
 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.».
 5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.».
 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.».

Κάποιοι συμπολίτες μας έχει ήδη ακουστεί ότι θα διεκδικήσουν την εκλογή τους για την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Μεταξύ αυτών που θα ζητήσουν την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων θα είναι (αλφαβητικά) ο Στέφανος Γατσούλης (πρ. Αντιδήμαρχος), ο Θανάσης Καλύβης (πρ. Αντιδήμαρχος), ο Δημήτρης Κωνσταντάτος (πρ. Αντιδήμαρχος) και ο Ζαχαρίας Χωρινός (πρ. Αντιδήμαρχος), χωρίς να αποκλείονται υποψηφιότητες της τελευταίας στιγμής όπως είχε γίνει και στην τελευταία εκλογή το 2011.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Στις 18/9 η ονοματοδοσία στο κλειστό ¨Απ. Κόντος»

Έπειτα από την προ μηνών πρόταση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.