}
Αρχική / ΕΔΩ... Φιλαηδόνα / Ερωτήματα διατυπώνει Δημοτικός Σύμβουλος για το κυλικείο του νεκροταφείου

Ερωτήματα διατυπώνει Δημοτικός Σύμβουλος για το κυλικείο του νεκροταφείου

Λάβαμε από τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Παπακώστα την παρακάτω ενημέρωση για ερωτήματά του προς τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.

Νέα Φιλαδέλφεια 19/7/2019

Αξιότιμε κε Δήμαρχε, κα Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που μας παρείχε ο Δήμαρχος κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2019 και της ρητής δέσμευσης της προέδρου για εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, αιτούμαι την άμεση εισαγωγή του θέματος σχετικά με τις διαδικασίες του πρόσφατου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου και τις επιπλοκές που προκύπτουν εξ’ αυτού και καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να συνηγορήσουν ως προς αυτό.

Σκοπός της εισαγωγής του θέματος είναι η απάντηση σε καίρια ερωτήματα και η λήψη αποφάσεων όπως:

Α) Εάν η σύνταξη των όρων της σχετικής διακήρυξης έγινε υπό την επίβλεψη των νομικών συμβούλων του Δήμου, εάν υπήρξε έγγραφη σχετική εισήγηση τους και εάν τελικά υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τους όσον αφορά την νομική επικάλυψη της τελικώς δημοσιευθείσας διακήρυξης.

Β) Για ποιον λόγο και με τίνος εισήγηση αφαιρέθηκε αυτή τη φορά η παρ. 1 του Άρθρου 9 της αντίστοιχης διακήρυξης του διαγωνισμού του έτους 2015 που προέβλεπε τα εξής: «Για να γίνει δεκτός και να συμμετάσχει κάποιος στην δημοπρασία πρέπει : 1. Να μην οφείλει και να μην έχει ουδεμία δικαστική εκκρεμότητα με τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ή με Νομικά Πρόσωπα αυτού, ούτε ο ίδιος ούτε συγγενής του Α΄ ή Β΄ βαθμού, προσκομίζοντας γι’ αυτό βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ως μέλη υπόχρεους που οφείλουν στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ή σε Νομικά Πρόσωπα αυτού.» Για ποιούς λόγους δημοσίου συμφέροντος η διακήρυξη της δημοπρασίας του 2015  περιλάμβανε την παραπάνω προϋπόθεση και για ποιούς λόγους δημοσίου συμφέροντος στην αντίστοιχη διακήρυξη της δημοπρασίας του 2019 απαλείφθηκε η προϋπόθεση αυτή;

Γ) Η λήψη απόφασης για τη βεβαίωση, με τη συνδρομή της Οικονομικής Υπηρεσίας,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των περίπου 209.000€ στις θυγατέρες του μεγαλοοφειλέτη πρώην μισθωτή του κυλικείου. Εκ των οποίων η μία και νυν μισθώτρια του εν λόγω μισθίου. Κατόπιν υπ’ αρ. 2609/2017 εκτελεστής απόφασης του μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Η τήρηση των κατά νόμο διαδικασιών και τα ακριβή προς βεβαίωση ποσά επαφίενται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής υπηρεσίας.

Δ) Η λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες με γνώμονα την προστασία της δημόσιας περιουσίας και τη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Αν παρά ταύτα αρνηθείτε την εισαγωγή του θέματος σε Δημοτικό Συμβούλιο θα παρακαλούσα για την έγγραφη απάντηση σας στα ερωτήματα που τίθενται στα σημεία Α και Β του ανωτέρου αιτήματος.

Με τιμή,

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Βασίλης Παπακώστας

 

.


Διαβάστε επίσης

Στις 18/9 η ονοματοδοσία στο κλειστό «Απ. Κόντος»

Έπειτα από την προ μηνών πρόταση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.