}
Αρχική / ΕΔΩ... Φιλαηδόνα / Διακοπή λειτουργίας δημοτολογίου και ληξιαρχείου

Διακοπή λειτουργίας δημοτολογίου και ληξιαρχείου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 12-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ
μέχρι και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. παύει να διενεργείται στα
Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης δηλαδή εγγραφή,
διόρθωση, διαγραφή και μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών,
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 1/2018 (ΑΔΑ
ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ).
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά από το
Δημοτολόγιο, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού
Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου
από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς. Επίσης από την
Τρίτη 16-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι και την Κυριακή 21-1-2018 και ώρα
15:00 μ.μ παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Ληξιαρχείων
της χώρας.
Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων της χώρας με το
νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο Πολιτών» θα ξεκινήσει την Δευτέρα 22-1-
2018 και ώρα 7:00 π.μ.
Παρακαλούμε τους δημότες μας για οποιοδήποτε επείγον και σε εκκρεμότητα
θέμα, που αφορά την αστική τους κατάσταση να απευθυνθούν στα αρμόδια
τμήματα του Δήμου μας μέχρι και την Παρασκευή 12-1-2018 στις 15.00 π.μ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
Δημοτολόγιο: 213-2049053, Ληξιαρχείο: 213-2049049 και 213-2049050.

Διαβάστε επίσης

Mωβ «κάδοι» ανακύκλωσης για πρώτη φορά στο Δήμο ΝΦ – ΝΧ

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας συνεχίζει να δίνει μεγάλο βάρος στις δράσεις πρόληψης …